cúng giải hạn

Liệu “xem bói” giải hạn có thể thay đổi được số mệnh hay không?

Liệu “xem bói” giải hạn có thể thay đổi được số mệnh hay không?

Viết ngày bởi

Rất nhiều người nghĩ rằng “xem bói” để đoán số mệnh của mình ra sao, nếu xấu thì hy vọng mời “thầy” cúng lễ, giải hạn …  có thể giúp thay đổi thành tốt được. Tuy nhiên, sự thật là gì? Kỳ thực chỉ “xem bói” rồi làm lễ giải không thể thay đổi số […]

Cách cúng Giải Hạn Tam Tai năm 2013 – Quý Tỵ

Cách cúng Giải Hạn Tam Tai năm 2013 – Quý Tỵ

Viết ngày bởi

Theo phong tục và chiêm nghiệm của các nhà Chiêm Tinh xưa. Ngoài việc cúng Sao giải Hạn hằng năm, những tuổi gặp năm Tam Tai cũng nên cúng giải hạn, cụ thể như năm Quý Tỵ (2013) thì có 3 tuổi như sau bị hạn Tam tai: Tuổi Hợi, tuổi Mẹo, tuổi Mùi. Khi […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!