cúng giỗ gia tiên

Văn khấn cúng giỗ gia tiên

Văn khấn cúng giỗ gia tiên

Viết ngày bởi

Bài văn khấn cúng giỗ gia tiên như: Ông bà, bố mẹ, ạnh chị, chú bác…đã qua đời và đến ngày giỗ thì chúng ta dùng bài khấn này để khấn trong ngày giỗ. Đây là bài khấn giỗ gia tiên đơn giản, đầy đủ, rễ thuộc nhất mà chúng tôi giới thiệu đến các […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!