cúng giỗ sáng hay chiều

Lễ cúng giỗ vào ngày nào? Cúng sáng hay chiều?

Lễ cúng giỗ vào ngày nào? Cúng sáng hay chiều?

Viết ngày bởi

Lễ cúng giỗ vào đúng ngày mất hay trước ngày mất một ngày? Có người cho rằng phải cúng vào ngày đang còn sống (tức là trước ngày mất), có người lại cho rằng “trẻ dôi ra, già rút lại”, vậy nên chết trẻ thì cúng giỗ đúng ngày chết, còn người già thì cúng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!