cúng vong

Tìm hiểu về cúng giỗ, cúng vong thì ai là người hưởng thụ

Tìm hiểu về cúng giỗ, cúng vong thì ai là người hưởng thụ

Viết ngày bởi

Sau khi một người đã mất, vong hồn của họ có dùng được đồ ăn do người thân cúng vong hay không? Sau khi một người đã mất, vong hồn của họ có dùng được đồ ăn do người thân cúng hay không? Nhiều người cho rằng cần phải cúng vì họ dùng được nhưng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!