Đại đức Jagaro

Ý nghĩa của Hạnh Phúc - Đại đức Jagaro

Ý nghĩa của Hạnh Phúc – Đại đức Jagaro

Viết ngày bởi

Hạnh phúc theo định nghĩa thông thường nhất chính là cái gì có tác động tốt đối với trái tim của chúng ta. Ai cũng muốn mình được hạnh phúc. Một cách nôm na nhất, hạnh phúc là những gì mình được toại nguyện cũng như thái độ tầm cầu sở hữu của bản thân […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!