Đại Hải

Kỳ lạ gà mái “biến” thành gà trống

Kỳ lạ gà mái “biến” thành gà trống

Viết ngày bởi

Một con gà mái “bỗng dưng” biến thành gà trống, rồi lại trở về trạng thái ban đầu, đã gây xôn xao xã Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Con gà mái được gia đình ông Nguyễn Đình Chí, sinh năm 1957, và bà Trần Thị Chiên, sinh năm 1964, nuôi cách đây 26 năm. […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!