đám ma

Vào thời điểm chết, bạn sẽ trải qua cảm giác thế nào?

Vào thời điểm chết, bạn sẽ trải qua cảm giác thế nào?

Viết ngày bởi

Vào lúc sắp lâm chung bạn phải trải qua nhiều cảm giác khổ đau cùng cực, những cảm giác này gây ra bởi những nguyên nhân như sau: 1. Vào lúc địa đại hòa nhập hay tan biến vào trong thủy đại, thân thể trở nên nặng nề và thân không thể tự nương nhờ […]

Vì sao những người ốm yếu, có thai kỵ đến đám ma?

Vì sao những người ốm yếu, có thai kỵ đến đám ma?

Viết ngày bởi

Rất nhiều người kiêng kỵ đám ma khi cơ thể yếu vì sợ nhiễm phải hơi lạnh từ người chết sẽ sinh bệnh. Điều này không phải là mê tín dị đoan mà có cơ sở khoa học. Có nên tin vào giờ trùng hay ngày trùng khi chết? Có cách hay thuốc xông nào […]

Những điều kiêng kỵ trong những đám tang

Những điều kiêng kỵ trong những đám tang

Viết ngày bởi

Đám tang là việc đại sự, vì vậy cần phải tránh những điều sau để những điều xui xẻo khác sẽ không tiếp diễn: 1/ Với những người bị chết đuối, khi cứu chữa kiêng để cha mẹ hay người thân thích đến gần vì nếu có mặt người thân thì chắc chắn vô phương cứu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!