dân làng

Chuyện khó tin về cây đa Thần Rùa nghìn tuổi ở Hà Nội

Chuyện khó tin về cây đa Thần Rùa nghìn tuổi ở Hà Nội

Viết ngày bởi

Cậu ta cứ lang thang ở hai gốc đa này suốt bao năm. Nhiều đêm, trời lạnh căm căm, cậu ta nằm hò hú nhảy múa trong gốc đa, con cháu tôi sợ không dám dậy đi… tiểu. Tôi phải rấp cành tre gai vào cổng vì sợ cậu ấy điên loạn sang tấn công […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!