Đặng Lệ Quân

Những câu chuyện khó tin về phong thủy mộ Đặng Lệ Quân

Viết ngày bởi

Tới nay, dù nữ danh ca lừng lẫy một thời đã yên nghỉ được gần 20 năm song những tin đồn ma quái về Đặng Lệ Quân cũng như ngôi mộ của cô vẫn không ngừng được lưu truyền. Người ta nói rằng, Đặng Lệ Quân sau khi chết đã hóa thành quỷ nhập tràng đã […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!