đào trộm mộ người chết vì sét đánh

Rùng rợn tội ác chế “bùa ngải” làm từ… xác người

Viết ngày bởi

Ăn trộm tay người chết vì sét đánh, yểm bùa “tiểu quỷ” vào xác thai nhi, cắt đầu người chết… để thờ là những dạng bùa ngải hại người cầu lợi được dân mê tín dị đoan rỉ tai nhau là “rất linh”.Bàn tay người chết vì sét đánh – “bảo bối” hành nghề đạo […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!