Đệ nhất hùng quan

Người 'sống chung' với những oan hồn trên đỉnh đèo

Người ‘sống chung’ với những oan hồn trên đỉnh đèo

Viết ngày bởi

Suốt hơn 20 năm nay, chính hai ông đã chứng kiến và cứu sống không biết bao nhiêu mạng người gặp tai nạn khi vượt qua đèo cao hiểm nguy này… Hai phận đời sống với những oan hồn Đó là 2 người đàn ông có tên Nguyễn Văn Thọ và ông Nguyễn Bừa (56 […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!