đền cầu muối

Đình- đền- chùa Cầu Muối rất linh thiêng

Đình- đền- chùa Cầu Muối rất linh thiêng

Viết ngày bởi

Đình- đền- chùa Cầu Muối nằm ở trung tâm làng Cầu Muối, thuộc xã Tân Thành, Phú Bình. Cầu Muối được gọi theo địa danh của làng. 2 ngôi đền có tên: Đền Thượng và đền Công Đồng. Chùa có tên chữ là Linh Sơn Tự. Gọi tắt là Cụm di tích lịch sử văn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!