đền ngọc sơn

Di tích Cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn

Viết ngày bởi

Ở thế kỷ 21, có một Hà Nội đang thay da đổi thịt từng ngày. Náo nhiệt, nhộn nhịp và phát triển. Và cũng có một Hà Nội vẫn cần mẫn bảo tồn những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Đấy là quần thể di tích “Đền Ngọc Sơn – cầu Thê Húc – tháp Bút – đài […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!