đền Thủy Tổ Kinh Dương Vương

Xuất hiện biểu tượng lạ tại đền Thủy Tổ Kinh Dương Vương

Xuất hiện biểu tượng lạ tại đền Thủy Tổ Kinh Dương Vương

Viết ngày bởi

Vật thể lạ có hình dáng ba chiều, nghe mọi người kể lại nó được xây theo mô hình Kim Tự Tháp của Ai Cập, đế có hình vuông và hình tròn tượng trưng cho trái đất, mặt trời và mặt trăng.  Tại đền Thủy Tổ Kinh Dương Vương (Thuận Thành, Bắc Ninh), nhiều năm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!