đi đường gặp đám tang

Đi đường gặp đám tang nên như thế nào?

Đi đường gặp đám tang nên như thế nào?

Viết ngày bởi

Nhiều khi đi đường gặp đám tang, phần lớn chúng ta thường bối rồi không biết nên thế nào cho phải phép vì gia đình tang chủ đang rất đau buồn Hồi trước 1975 chúng ta chắc đã chứng kiến nhiều đám tang rất nghiêm túc, trật tự diễn tra trên đường phố Sài Gòn và […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!