đi lễ cuối năm

Những nơi tạ lễ linh thiêng cuối năm ở miền Bắc

Những nơi tạ lễ linh thiêng cuối năm ở miền Bắc

Viết ngày bởi

Mỗi năm, cứ vào dịp tháng Chạp, nhà nhà, người người hăm hở lên đường lễ tạ ở những nơi đã “xin lộc” đầu năm. Đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh Đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh, cách Hà Nội 25 km, nổi tiếng linh thiêng về cầu làm ăn buôn bán. Năm hết, hàng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!