đi tù

Đi tù vì lấy quá nhiều vợ

Viết ngày bởi

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã kết hôn tới 4 lần nhưng chưa ly dị lần nào. Anh ta đã bị tòa xử 1,5 năm tù giam vì tội lấy nhiều vợ. Người đàn ông lấy nhiều vợ này tên là Triệu Xuân Minh sinh năm 1965. Tháng 10 năm 2003, anh ta […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!