Địa ngục

Địa ngục ở đâu? Vì sao có địa ngục?

Địa ngục ở đâu? Vì sao có địa ngục?

Viết ngày bởi

Thật ra nếu chư vị đọc kỹ giới kinh thì sẽ hiểu, trong Phật Pháp sự định tội không phải do một người nào đó đặt ra, không như trong thế gian có pháp luật, có quan tòa xử án; trong Phật pháp không có, chư Phật Bồ Tát không làm quan tòa, không làm […]

Những dấu hiệu báo trước người sẽ bị đọa xuống địa ngục sau khi chết

Những dấu hiệu báo trước người sẽ bị đọa xuống địa ngục sau khi chết

Viết ngày bởi

Địa ngục chính là nơi con người trả hết nghiệp khi sống, là chốn đau khổ đọa đày mà không có bất kỳ một ai muốn phải rơi vào sau khi chết. Nhưng còn tùy thuộc vào cách mà họ sống sẽ quyết định xem nơi đón họ sau khi chết đi sẽ là cảnh […]

Địa ngục A Tỳ có thật hay không?

Địa ngục A Tỳ có thật hay không?

Viết ngày bởi

Cái gì cũng đều là giả, đều là không, nhưng nhân quả thì bất không. Nếu như bạn tạo tác ác nghiệp, tương lai chắc chắn phải đọa địa ngục A-tỳ. Địa ngục A-tỳ là thật hay là giả vậy? Địa ngục A-tỳ cũng là không ngay nơi thể. Tuy không ngay nơi thể, nhưng […]

Có địa ngục không?

Có địa ngục không?

Viết ngày bởi

Hỏi: Tôi đã được nghe quý Tăng Ni giảng pháp và đọc qua các kinh sách Phật đều nói về cảnh giới Địa ngục. Gần đây có một vị thầy tốt nghiệp tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ phát biểu trên đài truyền hình An Viên là: “Đạo Phật gốc, kinh Nguyên thủy nhất, […]

Người chết có những biểu hiện sanh vào địa ngục

Người chết có những biểu hiện sanh vào địa ngục

Viết ngày bởi

Địa ngục là cõi của đau khổ hoàn toàn, là nơi chúng sinh bị đày đọa do tạo các nghiệp rất xấu trong quá khứ. Khi bị đày đọa đến mức độ cảm giác như đã chết, chúng sinh sau đó hồi phục lại sức khỏe (hoặc tái sinh lại) và bị đày đọa tiếp. […]

Tham quan địa ngục

Tham quan địa ngục

Viết ngày bởi

Tôi đã được xem qua những đĩa của Sa Di Ni Diệu Hân! Sa Di Ni Diệu Hân kể lại cô là người đã tu hành trong nhiều kiếp nên kiếp này cô được các vị Quỷ Vương theo bảo vệ và giúp đỡ cho Cô (Trong đó có vị Bồ Tát Tiêu Diện Đại […]

Địa ngục có hay không?

Địa ngục có hay không?

Viết ngày bởi

Tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà chiêu cảm cảnh giới tương ứng. Nếu không do nghiệp thì phải nhờ oai lực của các bậc Đại Bồ-tát mới có thể vào địa ngục. HỎI: Trong kinh Địa Tạng có nói về chuyện mẹ của Bồ-tát vì mê theo tà đạo nên bị đọa vào địa ngục. Kinh […]

Tham quan Địa ngục (Một câu chuyện có thật)

Tham quan Địa ngục (Một câu chuyện có thật)

Viết ngày bởi

Tôi đã được xem qua những đĩa của Sa Di Ni Diệu Hân! Sa Di Ni Diệu Hân kể lại cô là người đã tu hành trong nhiều kiếp nên kiếp này cô được các vị Quỷ Vương theo bảo vệ và giúp đỡ cho Cô (Trong đó có vị Bồ Tát Tiêu Diện Đại […]

Chùm ảnh 18 tầng địa ngục

Chùm ảnh 18 tầng địa ngục

Viết ngày bởi

Địa ngục hay cõi âm là một địa danh siêu nhiên được nhắc đến trong nhiều nền văn minh và tôn giáo. Theo đó, đây là nơi đến của các linh hồn sau khi chết. Phần lớn các tôn giáo đều cho rằng địa ngục là nơi giam giữ và trừng phạt các linh hồn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!