điểm huyệt

36 Tử Huyệt của con người

36 Tử Huyệt của con người

Viết ngày bởi

Trước đây bí thuật nầy vẫn luôn bị đóng kín trong giới võ lâm, ít người biết được công phu nầy, và cũng ít người tập luyện được cách điểm huyệt… và các vị thầy dạy theo lối bí truyền nên dần dần bị thất truyền . Toàn bộ thân thể có 108 huyệt nguy […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!