Điểm huyệt và giải huyệt

Luyện tuyệt kỹ điểm huyệt như thế nào?

Viết ngày bởi

Người mê phim chưởng hay truyện kiếm hiệp hẳn quen thuộc với tuyệt kỹ điểm huyệt. Thực hư môn công phu huyền thoại này là thế nào? Trong truyện kiếm hiệp, phép điểm huyệt được mô tả như là một thủ pháp làm cho địch thủ toàn thân tê cứng không nhúc nhích được. Điểm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!