điếu khổng lồ

Hút thuốc lào bằng điếu dài 1,5 mét

Hút thuốc lào bằng điếu dài 1,5 mét

Viết ngày bởi

Điếu lớn nhất dài hơn 1,5 m, đường kính gần 20 cm, được dân bản Lương Ngọc (Thanh Hóa) làm từ thân cây luồng. Để rít được một hơi thuốc, người hút cần nhờ người ngồi phía dưới hỗ trợ châm lửa đốt thuốc.Những chiếc điếu cày hút thuốc lào của ông Phạm Văn Thống […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!