Đình cầu Muối

Đầu năm đi lễ Đình - Đền - chùa Cầu Muối

Đầu năm đi lễ Đình – Đền – chùa Cầu Muối

Viết ngày bởi

Mỗi khi tết đến xuân về, mối chúng ta đều muốn đi lễ chùa đầu năm, khu di tích văn hóa đình đền chùa Cầu Muối rất linh thiêng và mang nhiều ý nghĩa tâm linh Với nhiều ý nghĩa tâm linh chúng ta ai cũng biết câu ca: Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!