Do Thái

Lời nguyền đáng sợ của nhà tiên tri Do Thái nổi tiếng

Viết ngày bởi

Nhiều ý kiến cho rằng, Do Thái là tộc người thông minh xuất chúng nhất trên thế giới và xuất hiện nhiều nhà tiên tri lỗi lạc. Và người Do Thái thông minh lỗi lạc, nổi tiếng nhất là nhà tiên tri Moses… Dân tộc Do Thái đã sản sinh ra nhiều thiên tài cho hành […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!