đoán được cái chết

Đồng hồ tiên đoán được ngày chết

Đồng hồ tiên đoán được ngày chết

Viết ngày bởi

Chiếc đồng hồ đeo tay có khả năng đếm ngược thời gian sống của chủ nhân, đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chiếc đồng hồ đặc biệt này được đặt tên là Tikker hiển thị 3 hàng số. Hàng thứ nhất là số năm, tháng và ngày còn sống, hàng thứ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!