doanh nghiệp

Đường đến ‘mốc’ tỷ đô của các đại gia Việt

Viết ngày bởi

Vinamilk phải mất gần 10 năm mới đạt đến cột mốc doanh thu 1 tỷ USD bằng con đường khuếch trương ngành nghề cốt lõi, nhưng với con đường M&A, DOJI chỉ mất một nửa thời gian. Từ những bài học trong quá khứ, trên con đường đến mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD vào năm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!