đôi đũa cảm xạ

Ông Năm Chiến và Đôi Đủa Cảm Xạ

Viết ngày bởi

Câu chuyện nghe được, dù là từ ai, cũng không thể nào nguyên vẹn. Đây là câu chuyện mà tôi nghe được từ một người rất thân: ông xã và cậu chồng. Ông thân của chồng tôi mất tích đã nhiều chục năm trong chiến tranh. Quá trình tìm kiếm hài cốt trãi qua nhiều […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!