DOJI

Đường đến 'mốc' tỷ đô của các đại gia Việt

Đường đến ‘mốc’ tỷ đô của các đại gia Việt

Viết ngày bởi

Vinamilk phải mất gần 10 năm mới đạt đến cột mốc doanh thu 1 tỷ USD bằng con đường khuếch trương ngành nghề cốt lõi, nhưng với con đường M&A, DOJI chỉ mất một nửa thời gian. Từ những bài học trong quá khứ, trên con đường đến mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD vào năm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!