Đức Chúa Giê-su

Kỳ lạ khuôn mặt Đức Chúa Giê-su hiện hữu trên trang báo

Viết ngày bởi

Vợ chông ông McCaffrey một mực cho rằng họ thấy rõ khuôn mặt của Đức Chúa Giê-su hiện hữu tại vết mực loang lổ in trên trang báo. Có lẽ giới truyền thông chưa bao giờ nhìn thấy hiện thân của chúa Giê-su nào lại mờ và xấu xí như ở trong tờ báo mà ông Joseph McCaffrey đã […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!