Đức Đạt Lai Đạt Ma

18 nguyên tắc sống từ Đức Đạt Lai Đạt Ma

18 nguyên tắc sống từ Đức Đạt Lai Đạt Ma

Viết ngày bởi

Học theo 18 nguyên tắc sống được Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền giảng để cuộc sống của ta luôn vui vẻ, nhẹ nhàng và thanh thản. 1. Hạnh phúc và thành công luôn tiềm ẩn những con sóng có thể xô ngã ta. 2. Thất bại là mẹ thành công. 3. Luôn ghi nhớ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!