Đức Phật

Con người than khổ muốn được cứu độ, Đức Phật trả lời thật bất ngờ

Con người than khổ muốn được cứu độ, Đức Phật trả lời thật bất ngờ

Viết ngày bởi

Con người mỗi khi gặp khổ nạn đều than khóc, tự hỏi mình đã làm gì để phải khổ sở đến vậy? Và câu trả lời của Đức Phật sẽ khiến tất cả chúng sinh đều giật mình và đây là Điều mà Đức Phật muốn dạy chúng sinh! Đức Thích Ca Mâu Ni lúc […]

Kỳ diệu tượng Phật lộ ra từ thân cây cổ đại

Kỳ diệu tượng Phật lộ ra từ thân cây cổ đại

Viết ngày bởi

Một bức tượng Phật vừa được phát hiện nằm bên trong một thân cây cổ thụ niên đại 1.000 năm tại Trung Quốc đang khiến rất nhiều Phật tử xôn xao kéo tới chiêm ngưỡng. Một bức tượng Phật nói trên được phát hiện bên trong cây long não cổ đại ở làng Cao Đình, […]

Không nghe Đức Phật dạy, xuống tay hành ác, đọa nhập địa ngục

Không nghe Đức Phật dạy, xuống tay hành ác, đọa nhập địa ngục

Viết ngày bởi

Vua Lưu Ly là vua một nước, phúc phận tự nhiên là không hề nhỏ, nhưng vì giết người tàn nhẫn mà phải đọa địa ngục. Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng 3 lần khuyên ngăn chớ có hành ác, nhưng ông ta nghe lời xúi giục nên vẫn khăng khăng làm theo ý […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!