Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Sự trùng hợp ngẫu nhiên của Phật Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử và Lão Tử

Sự trùng hợp ngẫu nhiên của Phật Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử và Lão Tử

Viết ngày bởi

Thật trùng hợp ở chỗ, ngày tháng 3 vị ấy ra đời chênh nhau không quá 20 năm. 3 vị Thánh giả giáng sinh vào cùng một thời đại, ấy là sự trùng hợp của lịch sử hay là Ý Trời đã an bài như vậy? Sau khi thời Xuân Thu đã đi qua được […]

Tìm hiểu vì sao Tam ác đạo vào dễ khó ra?

Viết ngày bởi

Có những thuyết giáo nhà Phật mà chúng ta phải học để hiểu biết thêm về phật giáo trong thế giới tâm linh Phật nhắc nhở chúng ta “ác đạo đáng sợ”. Đó là ba đường ác mà kinh đã nói, đường ác dễ bước vào, khó bước ra. Ba đường ác do nguyên nhân […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!