Đường Tăng

Tại sao Đường Tăng phải đi Tây Thiên thỉnh kinh?

Tại sao Đường Tăng phải đi Tây Thiên thỉnh kinh?

Viết ngày bởi

Tìm hiểu nguyên nhân, Huyền Trang phát hiện ra rằng, kinh điển nhà Phật được truyền sang Trung Quốc vẫn chưa được dịch hết, trong khi đó, những đại sư thế hệ trước ở Trung Quốc lại chủ yếu dịch theo ý nghĩa là chính dẫn đến mỗi người giải thích theo một cách, mỗi […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!