Ebay

Cậu nhóc 15 tuổi chi 15 triệu USD mua 'công thức Coca-Cola'

Cậu nhóc 15 tuổi chi 15 triệu USD mua ‘công thức Coca-Cola’

Viết ngày bởi

Dù được giá, người bán vẫn tỏ ra tiếc rẻ và không tin một đứa trẻ có từng ấy tiền để mua lại công thức mà anh tìm thấy. Người mua có 3 ngày để chuẩn bị số tiền, nếu không sản phẩm sẽ được rao bán lại.   ‘Công thức bí mật’ Coca Cola giá […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!