email

Chặn Thư Rác Từ Gooole Plus Spam Mail

Chặn Thư Rác Từ Gooole Plus Spam Mail

Viết ngày bởi

Khi bạn bè comment vào chia sẽ trên Google Plus sẽ có 1 đoạn emai gửi tới Gmail đăng kí Sau đây là cách chặn Spam Mail theo mặc định. Google Plus sẽ gửi thư rác về tài khoản Gmail của bạn khi có bất cứ thông tin nào được post lên tài khoản Google […]

Thủ thuật đơn giản để “triệu hồi” e-mail đã gửi

Viết ngày bởi

Đôi khi sau khi nhấn gửi thư điện tử thì bạn mới nhận thấy có sự nhầm lẫn. Bạn lo lắng vì người nhận rất có thể sẽ hiểu lầm dụng ý trong e-mail. Trong trường hợp này, bạn hãy sử dụng 2 thủ thuật hữu ích dưới đây để thu hồi lại những e-mail […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!