file tuyệt mật

Hóa giải nạn trùng tang

Hóa giải nạn trùng tang

Viết ngày bởi

Lúc đó chúng tôi vừa tiến hành xong đàn lễ cho giám đốc công ty vận tải biển Việt Thuận một thân chủ đã trở thành thân quen vì những pháp sự tôi đã làm cho phầm âm và dương trong gia tộc của giám đốc đều thành công và tôi đã thiết lập được […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!