gác đêm

Truyện ma : Gác đêm

Viết ngày bởi

Ngày tốt nghiệp Cao đẳng Công Nghệ Thông tin, tôi được công ty phần mềm Quang Trung mời về với công việc là nhân viên lập trình phần mềm theo dây chuyền và phân công của Phòng. Nhưng vốn tính sôi động và thích bay nhảy, du lịch nên tôi không thể ngồi một ngày […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!