gary galka

Khám phá thiết bị liên lạc với “người âm”

Viết ngày bởi

“Chào bố, con yêu bố”, một kỹ sư điện người Mỹ đã “nói chuyện” được với cô con gái đã qua đời sau khi tạo ra các thiết bị phát hiện những điều siêu linh. Một kỹ sư điện người Mỹ tin rằng ông ta đã tìm ra một cách liên lạc với cô con […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!