gia cát lượng

Thôn bát quái của hậu duệ Gia Cát Lượng

Thôn bát quái của hậu duệ Gia Cát Lượng

Viết ngày bởi

Vào cuối đời Tống, đầu nhà Nguyên (khoảng năm 1300), hậu duệ đời thứ 27 của  Gia Cát Lượng là Gia Cát Đại Sư bắt đầu lập thôn Bát Quái tại Lan Khê, Triết Giang. Thôn Gia Cát hay Bát Quái, tọa lạc tại thị trấn Lan Khê, tỉnh Triết Giang, được mệnh danh là […]

Quân sư Gia Cát Lượng dưới góc nhìn của người phương Đông

Quân sư Gia Cát Lượng dưới góc nhìn của người phương Đông

Viết ngày bởi

Gia Cát Lượng là một trong 10 Đại thừa tướng của Trung Quốc, tài năng của ông được người đời sau yêu mến, kính trọng.  Khi nói đến tài năng và lòng trung thành, người ta thường nói đến chuyện Vũ Hầu. Tư Mã Đức Tháo trong Tam Quốc đã nhận xét về Gia Cát […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!