giám thị

Những xuy nghĩ lạ lùng của những kẻ tử tù ở phút cuối của cuộc đời

Những xuy nghĩ lạ lùng của những kẻ tử tù ở phút cuối của cuộc đời

Viết ngày bởi

Nhiều tử tù nói khi nào ‘đi’ muốn xin được mang theo cuốn kinh sám hối và nếu khâm liệm thì ‘xin gối vào đầu cho con’. Đại tá Bùi Văn Tẳng, hiện là Giám đốc Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng. Hơn 40 năm gắn bó […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!