giếng chợ Bà Cô

Chuyện khó tin về lời nguyền yểm bùa giếng chợ Bà Cô

Viết ngày bởi

Người dân truyền tai nhau rằng, trước đây người Tàu đã chôn rất nhiều vàng bạc, của cải dưới giếng chợ Bà Cô. Sau đó, họ mời thầy phù thủy đến để yểm bùa và một trinh nữ đã bị bắt về làm phép rồi nhấn chìm xuống giếng đến chết… Từ bao đời nay, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!