giờ sinh của trẻ

Giờ sinh của trẻ và những điều kiêng kỵ

Viết ngày bởi

Trẻ phạm giờ bách nhật thì trong vòng 100 ngày không được đưa ra khỏi nhà , giờ sinh của trẻ . Những người có số xung sát với tuổi của cháu nhỏ không nên gặp cháu. Đó là những tuổi: thìn – tuất và ngược lại dần – thân và ngược lại sửu – […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!