gmail

Chặn Thư Rác Từ Gooole Plus Spam Mail

Chặn Thư Rác Từ Gooole Plus Spam Mail

Viết ngày bởi

Khi bạn bè comment vào chia sẽ trên Google Plus sẽ có 1 đoạn emai gửi tới Gmail đăng kí Sau đây là cách chặn Spam Mail theo mặc định. Google Plus sẽ gửi thư rác về tài khoản Gmail của bạn khi có bất cứ thông tin nào được post lên tài khoản Google […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!