Gỗ ngọc am

Bí ẩn loại gỗ đóng linh cữu huyền thoại ở Việt Nam

Viết ngày bởi

Gỗ ngọc am từ lâu đã trở thành một huyền thoại với khả năng bảo quản các xác ướp nguyên vẹn sau nhiều thế kỷ Trong các thập niên qua, chuyện lạ là rất nhiều xác ướp ở Việt Nam đã được tìm thấy với tình trạng còn nguyên vẹn trong các quan tài làm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!