gọi hồn thế nào

Gọi hồn để biết vong người chết đã siêu thoát chưa? Liệu có nên không?

Gọi hồn để biết vong người chết đã siêu thoát chưa? Liệu có nên không?

Viết ngày bởi

Từ xưa tới nay, ở các vùng quê thường có quan niệm là bất cứ việc gì động đến phần âm là thường đi gọi hồn xem người âm có thiếu thốn gì không? Có hạnh phúc không?… Việc đi gọi hồn gần như đã trở thành thói quen của biết bao nhiêu gia đình, […]

Vong hồn giao tiếp được với người sống không?

Vong hồn giao tiếp được với người sống không?

Viết ngày bởi

Nhiều người đang tin rằng chúng ta có thể dễ dàng giao tiếp được với người thân đã mất thông qua các hình thức áp vong, gọi hồn. Nhưng thực tế, có đúng vong hồn giao tiếp với chúng ta hay chỉ là sự tưởng tượng, ám thị của chính mình? Có người tự cho […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!