gọi mưa

Giật mình “tài” hô mưa hoán vũ của “tân dị nhân”

Viết ngày bởi

Một người đàn ông 46 tuổi ở Hà Nội tuyên bố có khả năng “hô mưa hoán vũ” và có thể làm giảm mực nước biển qua ý nghĩ… Mời mưa và ngăn bão Đó là anh Lê Minh Hoàng (tên thường gọi là Hoằng) ở thôn Phúc Khê xã Bột Xuyên (Mỹ Đức – […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!