gọi vong người chết đuối

Gọi vong tìm xác nạn nhân chết đuối

Gọi vong tìm xác nạn nhân chết đuối

Viết ngày bởi

Gọi vong tìm xác nạn nhân chết đuối. Tầm khoảng 20h tối, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một thân chủ là bác Tập công an tỉnh Vĩnh phúc nhờ lên đó dùng các phương pháp bên tâm linh để tìm hộ một người vừa bị lũ cuốn chết mất xác. Vậy […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!