gốm chu đậu

Lạ kỳ chuyện tìm mộ bà tổ làng gốm Chu Đậu

Lạ kỳ chuyện tìm mộ bà tổ làng gốm Chu Đậu

Viết ngày bởi

Năm 2007, dư luận xôn xao câu chuyện phát hiện bà tổ làng gốm Chu Đậu (Hải Dương) Bùi Thị Hý qua một chiếc bình gốm đang được Thổ Nhĩ Kỳ lưu giữ như một quốc bảo. Cũng từ những sự trùng hợp lạ kỳ, cuối năm 2009 vừa qua, mộ của Bùi Thị Hý […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!