gốm Khang Hy

9,5 triệu USD một chiếc bát gốm

9,5 triệu USD một chiếc bát gốm

Viết ngày bởi

Một chiếc bát hoa sen màu đỏ hôm qua lập kỷ lục là chiếc bát gốm Khang Hy Trung Hoa đắt nhất trên thế giới khi được mua với giá 9,5 triệu USD. Chiếc bát gốm Khang Hy hoa sen được bán với giá 9,5 triệu USD. Ảnh: VOA Chiếc bát hoa sen bằng gốm từ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!