hiện tượng siêu nhiên

Các hiện tượng siêu nhiên, thần bí... là có thật

Các hiện tượng siêu nhiên, thần bí… là có thật

Viết ngày bởi

Lịch sử các nghiên cứu khoa học về những hiện tượng siêu nhiên đã có từ rất lâu đời. Hầu hết các nhà khoa học đều không thẳng thắn công khai niềm tin vào các hiện tượng siêu nhiên, kì bí vì sợ sẽ bị chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, vẫn có những trường […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!