hiếu thảo

Lòng hiếu thuận đã giúp cô gái có dung mạo xấu xí được hưởng phúc báo

Lòng hiếu thuận đã giúp cô gái có dung mạo xấu xí được hưởng phúc báo

Viết ngày bởi

Từ xa xưa con người đã tin vào sự tồn tại của Thần Phật, và họ cũng tin rằng làm việc thiện, phù hợp với thiên lý thì sẽ được Thần Phật ban phúc. Cùng trải nghiệm câu chuyện có thật dưới đây được cổ nhân ghi lại trong cuốn “Tùy Trà Chí Quái ” […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!